Category Archives: Trans

[Vietsub] Thanh y – Walker

Thanh y ở đây mang nghĩa là xướng ca, đào hát, không phải áo xanh

Trans & sub: Phi Phi (Melancholy)

Cấm re-up

[Vietsub] Có lẽ là yêu – Do Thái Bảo

Trans & sub: Phi Phi (Melancholy)

Kịch tình ca “Tiêu vũ vạn hoa”. Gia Cát Vân Thiên

[Trans] Mưa hoa rơi – Dịch Thạc Thành

Mưa hoa rơi –  Dịch Thạc Thành

Trans: Melancholy

Nguồn: https://thuonglan.wordpress.com/

http://5sing.kugou.com/yc/3389741.html

Tiếp tục đọc

[Trans] Giang nguyệt phong – Ngũ Sắc Thạch Nam Diệp ft Trúc Tang

Giang nguyệt phong (1) – Ngũ Sắc Thạch Nam Diệp ft Tacke Trúc Tang

Trans: Melancholy

Nguồn: https://thuonglan.wordpress.com/

https://soundcloud.com/phusinhnhuocmong/tranh-giang-nguyet-phong-ngu-sac-thach-nam-diep

Tiếp tục đọc

[vietsub-kara-hanzi] Hà tất thi trái hoán tửu tiền – Rajor + Winky Thi + Lâm Tiên + Hựu Khả Miêu

[Vietsub – Kara] Bằng lan mộng – Tiểu Nghĩa ft Lãnh Sam

[Vietsub – Kara] Đàm thệ – Nhị Thẩm

Trans & sub: Phi Phi / Melancholy

Cấm re-up