Category Archives: Trans

[Vietsub] Trản trung quy tuyết – Babystop & Niko

Không re-up, không cho mượn bản trans

Link down:

MP3

MV

Advertisements

[Trans] Thập niên giang hồ – Tiểu Trúc

Thập niên giang hồ – Tiểu Trúc

 

Trans: Melancholy

Nguồn: https://thuonglan.wordpress.com/

http://www.mediafire.com/file/5xfw5wf0dkh36m5/thapniengiangho.mp3

Tiếp tục đọc

[Pinyin – Vietsub] [remake] Hà tất thi trái hoán tửu tiền – Winky Thi, Rajor, Lưu Tiên, Hựu Khả Miêu

Download

Mp3

MV

[Pinyin – Vietsub] [remake] Đàm thệ – Nhị Thẩm

MP3

MV

Chú thích:

Nhạc chủ đề truyện tranh / kịch truyền thanh “Đàm thệ” – Nam Yên trai bút lục, xem ở đây

Manhua: http://thichtruyentranh.com/nam-yen-trai-but-luc/3710.html

Kịch: https://www.youtube.com/watch?v=EhA-IJDwaX8

1. (theo mình đoán) Với lối viết giả tá của Hán cổ, “thệ” có thể là “chết” nhưng cũng có thể hiểu thành chữ “thệ” có nghĩa là “lời thề”, khi hai chữ có cách viết na ná nhau, trường hợp thường thấy nhất là “thuyết” (nói) được đọc là “duyệt” (yêu thích) trong “Luận ngữ” của Khổng Tử

2. Cầm sắt hòa minh: có xuất xứ từ Kinh thi, ý nghĩa sự hòa hợp của vợ chồng

3. Hai câu cuối lấy ý từ 2 câu thơ trong bài “Bốc toán tử” của Lý Chi Nghi http://www.thivien.net/L%C3%BD-Chi-Nghi/B%E1%BB%91c-to%C3%A1n-t%E1%BB%AD/poem-6Fl1CJXNHm-NMj9JU9BqDg

[Vietsub] Khất nguyệt dao – Tiêu Nhiễm Tử ft Thập Ba LA

Link down:

Mp3 

MV

Chú thích:

1: Đạm yên sơ liễu: Lấy ý từ câu thơ trong “Hoán khê sa” của Tô Thức, nghĩa bóng nói về sự thanh đạm trên thế gian

2. Đồng Tước xuân thâm: Lấy ý từ câu thơ trong “Xích Bích hoài cổ” của Đỗ Mục

3. Dịch thoát ý cho cụm “xin được khéo léo”, vì đêm thất tịch còn gọi là “Khất xảo tiết”, nguyên gốc câu là “ẩm xảo nha chức nhất đoạn”, vào đêm này thì người thiếu nữ bày hương án để xin được sự khéo léo của Chức Nữ

[Pinyin – Vietsub] Mộng lý trường từ – Cựu Thị Cựu Nhân

Link down:

Mp3

MV

Trans & sub: Phi Phi / Melancholy

Cấm re-up

[Pinyin – Vietsub] Thanh ngọc án – Giản Hoằng Diệc

Download

MP3

MV