Category Archives: Lảm nhảm

Thông báo

Chả là mình mới có một bản rà soát tổng thể trên youtube, tất nhiên chuyện mấy bản dịch sub nhan nhản không đề nguồn trên đó lâu lắm rồi, hay kiểu sửa mỗi câu hai chữ rồi tự nhận tự dịch như đúng rồi chả lạ gì, nhưng hôm nay mình thấy có chuyện cướp trắng trợn không sửa 1 chữ tự nhận luôn, mình thật sự rất bực mình.

Mình vừa khóa một vài bài trans mà mình cho mức độ bị đạo nằm ở ngưỡng không chấp nhận được, ý là mình không chấp nhận bất kỳ một lời đề nghị sub bài đó nữa, nếu muốn sub thì bạn có 2 con đường, 1 là tự dịch, 2 là lấy trên youtube đi rồi muốn làm gì thì làm.